Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE intertek Car Radio 2021-09-17 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS intertek Car MP5 Player 2021-09-17 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MUSLEAR TMZC46871179D01T201211 MUSLEAR Vehicle Parts & Accessories>>Automotive Parts & Accessories>>Auto Electronics>>Car DVD Player 2021-01-20 ~ 2031-01-19 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này