Shenzhen Hengmao Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.5/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
93.5%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $580,000+ trực tuyến
Cộng tác
20
Dịch vụ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Diana LV
Wong Cole
Jessica Chan
Claire Lu
Lynn Cao
No matching results.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.